Afbeelding: GG100-exc Zutphen

Stadswijken, toen en straks

AANMELDEN

- 11 april 2019  -  Zutphen en Apeldoorn

Het zijn de bouwstenen waaruit een stad is opgebouwd: wijken. Min of meer samenhangende gebieden met een bepaald voorzieningenniveau en een gedifferentieerde infrastructuur. Wat zijn hun kenmerken? Hoe zijn ze ontstaan en liggen ze er vandaag bij? Wat zijn de opgaven voor de toekomst: sociaal, ruimtelijke, energetisch? Op welke wijze kunnen stedenbouw en architectuur daaraan bijdragen?

Programma in vogelvlucht

Welkom in Het Koelhuis!
Het Koelhuis is dé plek om kennis te maken met De Mars. In 1920 werd het pand (Amsterdamse School) gebouwd om er de zomerboter van de aangesloten fabriek van de Coöperatieve Zuivelverloop Centrale in te bewaren om er ’s winters een hogere prijs voor te vragen. Na sluiting in 2005 stond het pand jaren leeg en werd uiteindelijk verkocht aan de huidige eigenaren. Die maakten er een industriële evenementenlocatie van, in het recent ontwikkelde gebied Noorderhaven op De Mars.

Per bus en te voet door ‘oud’ en ‘nieuw’ Zutphen
Zutphen is een prachtige oude stad: de binnenstad bestaat uit kronkelige straatjes met statige koopmanshuizen en groene hofjes en rondom het centrum vind je oude vestingwerken, stadsmuren en wallen. Vanaf het ‘nieuwe’ Noorderhaven en De Mars loop je er zo naartoe. Michel Groothedde, stadsarcheoloog Zutphen vertelt ons over de Nieuwstad en Peter Kelder, projectleider Noorderhaven over Noorderhaven / De Mars. We komen ‘toen’ en ‘nu’ dus allebei tegen.

Apeldoornse stadswijken: diversiteit in beeld
Na een bustocht naar Apeldoorn en een lekkere lunch wandelen we door de wijk Kerschoten, daar loopt momenteel een omvangrijk duurzaamheidsproject. De interessante vraag is: het vinden van een overtuigend evenwicht tussen de verduurzaming en het behoud van het karakter van deze wederopbouwwijk. We gaan vervolgens per bus naar De Parken. Deze villabuurt ontstond eind 19e eeuw op het grondgebied van voormalige landgoederen. Het merendeel van de bebouwing dateert uit de periode tussen 1890 en 1940 en kent verschillende bouwstijlen. Hoe anders is weer de Metaalbuurt, waar verschillende keren sloop van woningen dreigde. Bewoners kwamen in protest en redden hun wijk: zo kunnen wij nu wandelen door dit typische ‘tuindorp’.

Praktisch
Verzamelen: 9.00 uur bij Het Koelhuis, Coenenparkstraat 1 in Zutphen, 9.30 start programma – veel wandelen, afgewisseld met bustochtjes – rond 17.00 uur terug bij Het Koelhuis. We sluiten hier af met een borrel.
Er is een beperkt aantal plaatsen voor deze excursie, dus meld je snel aan!

AANMELDEN