Link: 2273

Rivierengebied

-26 september 2019– Rivierengebied
Het landschap van het rivierengebied wordt bepaald door waterlopen en infrastructuur van oost naar west, dwars daar doorheen ligt de Nieuw Hollandse Waterlinie. In de toekomst wellicht Werelderfgoed. Het is een regio die volop in ontwikkeling is en ook te maken heeft met opgaven zoals klimaatadaptatie, energietransitie en dijkversterking. Hoe krijgt dat zijn plek in het cultuurhistorisch waardevolle landschap? We nemen u graag mee, dwars door het rivierengebied, langs herbestemde forten en nieuwe architectuur en gaan met elkaar in gesprek over de nieuwe opgaven in dit bijzondere gebied.
AANMELDEN