Webinarreeks Erfgoed = Maatschappij

Neemt deel aan:
Erfgoed = Maatschappij

Vanuit de Steunpunten Cultureel Erfgoed organiseren het Gelders Genootschap en Het Oversticht als voorbereiding op de Omgevingswet een webinarreeks met als thema Erfgoed = Maatschappij. 

Erfgoedbeleid draaide tot voor kort nog vooral om de monumenten, inmiddels gaat het ook om het verhaal, de ruimtelijke en sociale context, de integratie met andere beleidsterreinen en de koppeling met maatschappelijke opgaven. De verschuiving van objectgericht naar breder erfgoedbeleid zal de komende jaren haar weerslag vinden in de nieuwe omgevingsvisies en -plannen. Middels participatie is het bovendien mogelijk met bewoners en belanghebbenden een gezamenlijk verhaal te vormen waardoor vanuit de samenleving waardering voor het erfgoed ontstaat. Erfgoed als brandstof voor de samenleving!

De webinarreeks bestaat uit vier webinars:
1. Erfgoed, ruimte en maatschappij | 22 maart 16.00-17.00
2. Gebiedsbiografieën | 12 april 16.00-17.00
3. De omgeving van het monument | 10 mei 16.00-17.00
4. Participatie in de praktijk (Erfgoed Sterren en Een Nieuwe Tijd!) | 31 mei 16.00-17.00