Afbeelding: boonstoppel

Vervolgcursus Monumentenzorg

De Monumentenwacht Gelderland en het Gelders Genootschap verzorgen jaarlijks cursusmiddagen monumentenzorg voor gemeenteambtenaren. Na een aantal algemene trainingen Monumentenzorg voor Niet-Monumentenzorgers bieden we nu verdiepingscursussen voor medewerkers Bouwbegeleiding, Bouwtoezicht en Handhaving van gemeenten en regionale uitvoeringsdiensten. De cursussen behandelen belangrijke thema’s en gaan zowel in op architectuurhistorische als bouwkundige aspecten (onderhoud en restauratie). 

Succesvolle monumentenzorg staat of valt met de uitvoeringskwaliteit van restauraties en verbouwingen. De gemeenten zijn verantwoordelijk voor de begeleiding, het wettelijk toezicht en de handhaving bij werkzaamheden aan monumenten. Vaak worden deze taken – of een deel ervan – uitgevoerd door allround medewerkers Toezicht en Handhaving. In de praktijk blijkt dat er behoefte is aan meer specifieke kennis over monumenten bij deze medewerkers; daarom deze trainingen monumentenzorg.

Tijdens de trainingsmiddag zal in het bijzonder ingegaan worden op:

  • Glasgebruik en glassoorten door de eeuwen heen. Bijzondere bewerkingen van glas, glas-in-lood. Schade aan glas, stopverf, waterdichte glasaansluitingen, isolerende beglazingen, beschermende beglazingen, uitvoeringsrichtlijnen ERM.
  • Kleurgebruik aan panden door de eeuwen heen. Bijzondere interieurafwerkingen en kleurhistorisch onderzoek.
  • Schilderwerk: het herkennen van de verfsoorten, inspecteren van schilderwerk op hout, reparatie met vulmiddelen, kitten, uitvoeringsrichtlijnen ERM.

Naast concrete kennisbevordering is er ook aandacht voor de manier waarop men eigen kennis verder kan uitbreiden en waar men terecht kan met vragen over monumenten.

 

constructie glasinlood
constructie006
detail gekleurd kathedraalglas in een roosvenster
dru002
zaagspoor004