Afbeelding: B1 serrestal zorgboederij Reeoordweg (2)

Bestuurders excursies

Gemeentebestuurders werken dagelijks met erfgoed. Dat gaat niet alleen om vergunningverlening of afwijkingen op bestemmingsplannen, maar ook om ambities: die fijne omgeving voor burgers en bezoekers, een aantrekkelijke binnenstad, het tegengaan van woningnood of innovatieve ideeën voor kwalitatieve verduurzaming. Deze opgaven vragen vaak een weging van allerlei belangrijke zaken, die soms wel eens tegenstrijdig lijken. 

Tijdens de excursies van het Samenwerkingsverband Cultuurhistorie Gelderland worden bestuurders, bewoners, ondernemers, vrijwilligers en vertegenwoordigers van de provincie samengebracht. Een aantal bijzondere locaties worden bezocht waar verschillende maatschappelijke thema’s worden belicht en met erfgoed in verband gebracht worden: verduurzaming, recreatie en toerisme, woningnood. Er is voldoende ruimte voor gesprek om te onderzoeken of de tegentellingen wel bestaan, of dat we met een andere blik naar de samenleving en onze eigen rol allerlei collectieve belangen prima kunnen verenigen.

De excursiedagen zijn bedoeld voor portefeuillehouders erfgoed en/of ruimtelijke ordening en onderwerpen die daarmee samenhangen. Er zijn eveneens vertegenwoordigers van de Rijksdienst Cultureel Erfgoed, de Provincie en de Gelderse Erfgoed Alliantie aanwezig.