Samenwerkingsverband Cultuurhistorie Gelderland (SCG)

Sinds 2002 is het Samenwerkingsverband Cultuurhistorie (onderdeel van de erfgoedalliantie) ondergebracht bij het Gelders Genootschap. In dit samenwerkingsverband werken de Provincie Gelderland, de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, de Stichting Monumentenwacht Gelderland, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (afdeling Gelderland) en het Gelders Genootschap samen. Gezamenlijk hebben de partijen als doel om Gelderse gemeenten te ondersteunen in hun cultuurhistorisch beleid en de uitvoering daarvan. Dat gebeurt door een reeks van activiteiten. Hiermee wordt een bijdrage geleverd aan de versterking van de cultuurhistorische gebiedskenmerken van de Provincie Gelderland.

Meer informatie en een overzicht van alle activiteiten van het Samenwerkingsverband is te vinden in onze brochure. Download de brochure hier!

Geen projecten gevonden