Participatie

De openbare ruimte is van iedereen en raakt aan de identiteit van een gemeente en het welzijn van de bewoners. In hedendaagse inrichtingsprocessen werken overheid, adviserende organisaties en bewoners samen. Het gaat om mensenwerk.

De inrichting van de openbare ruimte – denk aan straten, pleinen, plantsoenen en parken - is een zaak van ons allen geworden. Om die reden werken wij graag samen met bewoners en ondernemers. Dat kan om allerlei redenen en op allerlei manieren. De vraag of een gebied op grond van cultuurhistorische overwegingen extra bescherming nodig heeft, lossen wij daarom liever in het gebied zelf met de bewoners op.

Door te zoeken waar de energie in de samenleving zit, door te vragen wat men werkelijk van belang vindt in de leefomgeving, of door voorlichting te geven en te oefenen met op het eerste gezicht complexe ruimtelijke vraagstukken vinden gemeente en inwoners een gemeenschappelijke basis om de ruimte in te richten, zodat ieders wensen en belangen zoveel mogelijk tot uitdrukking komen. Zo hebben wij al een twintigtal dorpsbelangenverenigingen en buurtwerkgroepen ondersteund in het maken van hun plannen.