Detachering

Gemeenten hebben als het om ruimtelijke kwaliteit gaat, een enorme verantwoordelijkheid. Maar wat als de belangen substantieel zijn, de omvang van het project omvangrijk en binnen het eigen huis geen of niet voldoende specifieke kennis aanwezig is om sturing te geven aan het project?

Wij detacheren regelmatig adviseurs en projectleiders bij gemeenten. Met name als het gaat om specialistische kennis op het gebied van architectuur, cultuurhistorie, stedenbouw, landschap en infrastructuur. Wij zijn goed bekend met gemeentelijke processen en weten wij wat politiek-bestuurlijk van belang is.

Detachering kan vooral van betekenis zijn als het om grote projecten gaat waarvoor specifieke deskundigheid nodig is, maar biedt ook uitkomst bij tijdelijke onderbezetting. We vinden het bij detachering van belang de opdracht in gezamenlijkheid te formuleren, zodat het gewenste resultaat efficiënt en naar tevredenheid kan worden behaald.

Geen projecten gevonden