Aanbesteding

Een goede voorbereiding van de aanbesteding levert tijdwinst en kwaliteit op in het verdere traject.

Gemeenten, provincies, waterschappen, rijksdiensten en woningbouwverenigingen zetten veel werk via een aanbesteding op de markt. Een belangrijke vraag daarbij is hoe je voldoende ruimtelijke kwaliteit realiseert. Wat moet je vastleggen en hoe geef je ruimte voor creativiteit?

Wij helpen partijen met het opstellen van een programma van eisen en het inrichten van een goed proces. We hebben veel ervaring met Q-teams voor publieke werken. Wij kunnen de aanbestedende partij ook helpen ‘de markt’ uit te dagen om maatschappelijke meerwaarde en extra kwaliteit te leveren.