Omgevingsspel

Al spelend nieuwe rollen ontdekken. De Omgevingswet vraagt van gemeenten straks een herijking van beleid, visie en werkwijze en daarmee een herbezinning op haar eigen rol en die van de samenleving. Maar wat betekent dit specifiek voor de Raad?

Via roadshows, informatiebijeenkomsten en cursussen wordt volop kennis bijgespijkerd. De reikwijdte van de veranderingen wordt langzaam duidelijk. Desondanks vragen veel raadsleden zich af of en hoe hun rol onder de Omgevingswet gaat veranderen. Wij hebben daarom het Omgevingswetspel ontwikkeld.

Het Omgevingswetspel biedt op speelse wijze inzicht in mogelijk toekomstige taken en rollen van het gemeentebestuur en specifiek van de raad. Met behulp van concrete casussen maken raadsleden kennis met verschillende organisaties en belangen die spelen bij een lokaal initiatief. Ook ontstaat er meer inzicht in welke waarden en afwegingen een rol spelen. De focus ligt in het helder krijgen en mogelijk verenigen van private en publieke belangen en in het scherp krijgen van relevante kaders.

Bron: Gelders Genootschap/kvz
Omgevingswetspel
Bron: Gelders Genootschap/kvz
Omgevingswetspel
Bron: Gelders Genootschap/kvz
Omgevingswetspel
Bron: Gelders Genootschap/kvz
Omgevingswetspel
Bron: Gelders Genootschap/jb
Raad gemeente Voorst
Bron: Gelders Genootschap/jb
Raad gemeente Voorst