Landschapsontwikkelingsplan

Een gedragen landschapsbeleid is de basis voor nieuwe ontwikkelingen.

Een landschapsontwikkelingsplan geeft inzicht in het ontstaan, het verhaal van het landschap, de kernkwaliteiten, ambities voor het landschap en biedt visie op ontwikkelingen. Zo biedt het inspiratie en kaders voor plannenmakers bij gemeenten, particulieren, bedrijven en overige instanties.

Inzicht in de kernkwaliteiten van het landschap biedt ook een belangrijke basis voor de omgevingsvisie, het omgevingsplan en de ruimtelijke onderbouwing voor een omgevingsvergunning.

Vanuit een integrale aanpak vanuit ontwerp, landschap, stedenbouw en cultuurhistorie werken wij gezamenlijk met initiatiefnemers aan een landschapsontwikkelingsplan, landschapsvisie of een inspiratiekader landschap.