Landschapsanalyse

Landschapsanalyse biedt basis en visie voor duurzame ontwikkeling van het landschap

De ondergrond heeft lange tijd het beeld van het landschap bepaald. Waar werd gewoond, welke beplanting en vorm van landbouw er mogelijk was kwam voort uit het soort ondergrond. Ook nu geeft het landschap aanknopingspunten voor nieuwe ontwikkelingen. Hoe kunnen bijvoorbeeld nieuwe schuren, dorpsuitbreidingen en recreatie een plek krijgen in landschap?

Met landschapsanalyse onderzoeken en beantwoorden we vragen als: Hoe zit het landschap in elkaar, hoe is dit zo ontstaan, wat is daar nog van zichtbaar en wat zijn de huidige kwaliteiten? Maar ook: Wat past er in dit landschap en op welke manier en hoe kunnen (nieuwe) ontwikkelingen bijdragen aan dit landschap?

Met kennis van het historisch landschap, wensen van de initiatiefnemer en het ter plekke geldende beleid werken we gezamenlijk met betrokken partijen aan een gedragen plan met een goede ruimtelijke onderbouwing.