Landschappelijke inpassing

Goede landschappelijke inpassing is belangrijk voor de kwaliteit van het landschap.

Ruimtelijke ontwikkelingen hebben invloed op het landschap. Door een goede landschappelijke inpassing, positionering en uitstraling van gebouwen kan het landschap versterkt worden en is een erf, bedrijf of woning het visitekaartje van het landschap. Daarbij kijken we naar de karakter en de kwaliteiten van het landschap, de wensen van de initiatiefnemer en het ter plaatse geldende beleid.

Wij denken met de initiatiefnemer mee over de ruimtelijke en landschappelijke uitgangspunten van een plan en geven dit weer in een schets met randvoorwaarden en toelichting. Bijvoorbeeld in een erfinrichtingsplan. Aan de hand daarvan overleggen we waar nodig met de buren, maar ook met de gemeente (en eventueel provincie), waardoor er een landschapsplan ontstaat waarin iedereen zich kan vinden en waardoor de ruimtelijke ontwikkeling bijdraagt aan de kwaliteit van landschap en omgeving.