Landschap

Het landschap is belangrijk voor de herkenbaarheid en identiteit van een gebied. Het is de plek waarin we wonen, recreëren, en werken. Al bijna 100 jaar werken wij aan de kwaliteit van het landschap.

Gelderland en Noord Limburg kennen een grote verscheidenheid aan waardevolle landschappen. Zoals de bossen van de Veluwe, de rivierenlandschappen en de kleinschalige zandgebieden in het oosten van Gelderland. Daarin liggen vele dorpen, gehuchten, landgoederen en boerenerven die het beeld van het landschap mede bepalen.

Het landschap is dynamisch, boerenerven worden groter of veranderen van functie, dorpen groeien, landgoederen ontwikkelingen zich. Ontwikkelingen in het landschap zijn een kans het landschap mooier en sterker te maken. De uitdaging is om nieuwe ontwikkelingen met behoud van landschappelijke waarden vorm te geven. Met oog voor de plek en het specifieke gemeentelijk beleid werken wij met een multidisciplinair team vanuit landschap, stedenbouw en cultuurhistorie aan toekomstgerichte ontwikkelingen.