Landgoederen en buitenplaatsen

Gelderland is echt een provincie van kastelen, buitenplaatsen en landgoederen. Vanwege het grote aantal en de verspreiding bepalen deze cultuurhistorische ensembles voor vele regio’s de ruimtelijke identiteit, bijvoorbeeld het Veluwemassief, de Veluwezoom, de IJsselvallei, de Zuiderzeestraatweg, de Nijmeegse stuwwal en de Achterhoek.

Wij adviseren eigenaren en overheden over de instandhouding van dit bijzondere erfgoed. Bijvoorbeeld door het opstellen van visies voor individuele landgoederen of zelfs hele zones, zoals bij Gelders Arcadië. Of door het uitvoeren van haalbaarheidsonderzoeken naar herbestemmingsmogelijkheden van gebouwen en landschappen.

Tevens bieden wij ondersteuning aan bij 'groene', ‘rode’ en ‘gouden’ (interieur) vraagstukken en borging van landgoederen/buitenplaatsen in gemeentelijk beleid. Regionale landgoedprojecten als Gelders Arcadië en Langs IJssel en Berkel hebben – dankzij goede samenwerking met eigenaren en overheden – geleid tot handreikingen op het gebied van buitenplaatsenbeleid, vrijwilligerswerk, fondsenwerving en nieuwe economische dragers.

Door onze specifieke deskundigheid op het gebied van landgoederen en historische buitenplaatsen worden wij ook steeds vaker door partijen buiten Gelderland benaderd voor advies.