Openbare ruimte

Investeren in de openbare ruimte loont. Goede publieke ruimte is belangrijk. Daar spelen kinderen, maken mensen een wandeling of ontmoeten bewoners elkaar.

Veiligheid, bruikbaarheid en aantrekkelijkheid gaan in de openbare ruimte hand in hand. Gezamenlijk bepaalt dit ook de identiteit van de buurt, wijk of stad. Dit erkennen als bestuur, beleidsmaker, ontwerper, en ondernemer is de eerste stap in het inrichten en op peil houden van de buitenruimte.

Tegenwoordig betrekken gemeenten bewoners en partijen bij het onderhouden en vernieuwen en inrichten van de openbare ruimte. Sterker nog, bewoners dragen zelf zorg voor de inrichting van die ruimte. Niet alleen de betrokkenheid en draagvlak is een belangrijk motief, maar ook de creativiteit. Soms kunnen eenvoudige creatieve ontwerpmiddelen en visualisaties helpen de kwaliteit van de openbare ruimte te verhogen. Samen met belanghebbenden werken wij aan transformatie-opgaves en het verzilveren van kansen voor de openbare ruimte.