Leegstand en krimp

De belangrijkste vraag is hoe je in een situatie van krimp gebieden met leegstaande gebouwen kunt recyclen tot een eigentijdse betekenisvolle omgeving.

Leegstand en krimp raken met name de perifere delen van Nederland. Zo ook de Achterhoek. Een situatie van een afnemende bevolkingsdichtheid en daarmee samenhangend voorzieningsniveau kan leiden tot meer leegstand en een verrommelde leefomgeving. De identiteit van een plek kan daarmee ook worden aangetast, met alle gevolgen van dien.

Wij werken aan kansen om verborgen geraakte kwaliteiten in dorpsharten en kleine kernen weer zichtbaar te maken. Wij ontwikkelen beeldvisies op basis van cultuurhistorische, landschappelijke en architectonische analyses. We gaan samen met belanghebbenden op zoek naar de aanwezige, de verdwenen en de potentiële kwaliteiten van de plek of het gebied. Kansen voor revitalisatie worden verzameld in een praktisch inspiratieboek vol sprekende voorbeelden van plekken waar en hoe het beter kan.

Geen projecten gevonden