Kwaliteit leefomgeving

Een kwalitatief goede leefomgeving gaat niet alleen over schoonheid, maar raakt ook aan zaken als een goede gezondheid en het ervaren van welzijn en geluk.

Samen met partners werken wij aan de kwaliteit van de leefomgeving. De openbare ruimte was tot voor kort vooral het domein van de overheid en adviesbureaus, vandaag de dag participeren bewoners meer en meer in de ontwikkeling van nieuwe plannen. En dat is maar goed ook.

Wij hechten veel waarde aan de ruimtelijke kwaliteit van onze leefomgeving en in het bijzonder aan de beleving van ons erfgoed. Vanuit die visie werken wij samen met betrokken partijen aan nieuwe stedenbouwkundige ontwikkelingen en opgaves omtrent leegstand en krimp. In al onze adviezen staat de identiteit van een plek en het borgen van een goede leefomgeving voorop.