Dynamische waardestelling

De Dynamische waardestelling toont interventiemogelijkheden en transformatierichtingen van een gebouw of complex. Het geeft inzicht in de ‘aanraakbaarheid’ van het gebouw/complex. Vanuit het oogpunt van cultuurhistorie wordt met de dynamische waardestelling vooral de focus gelegd op waar de ruimte tot ontwikkeling zich in- en om een object bevindt, in plaats van waar je ‘van af moet blijven’. Wat kan er wél, in plaats van wat kan er niet! Het is een combinatie van een cultuurhistorische en een ruimtelijke waardestelling en maakt aan de hand van duidelijk plattegronden in één oogopslag duidelijk wat de ontwikkelingsruimte van een object en zijn omgeving is.

 

 

 

foto DWS 1
foto DWS 2