Herbestemming en transformatie

Herbestemming is een complexe opgave en elke gemeente ervaart deze opgave van vrijkomend erfgoed, in welke vorm dan ook. Denk aan het voormalige gemeentehuis, een kerk die haar deuren heeft gesloten of een school die is gefuseerd en een leeg gebouw heeft achtergelaten.

Door een veranderende maatschappij komen veel gebouwen en complexen leeg te staan. Leegstand is niet duurzaam en brengt verrommeling en verloedering met zich mee. Dikwijls is er echter sprake van een bijzondere cultuurhistorische waarde of zijn de gebouwen zelfs aangewezen tot monument. Door middel van herbestemming en transformatie vindt waardevol erfgoed een nieuwe passende nieuwe functie. Het spanningsveld tussen oud en nieuw zorgt voor een complexe, maar vaak ook interessante opgave.

Elk vrijkomend gebouw heeft een bepaalde waarde en mogelijkheden, maar heeft ook eigen gevoeligheden en beperkingen. Een succesvolle herbestemming komt meestal voort uit een proces van samenwerking van verschillende belanghebbende partijen. Wij begeleiden deze processen inhoudelijk en procesmatig en houden rekening met de verschillende belangen om zo tot een zorgvuldige herbestemming te komen.