Schaalvergroting

Door vroeg in het proces na te denken over de plek en de indeling van het erf en de versterking van het landschap, samen met de omgeving, ontstaat meerwaarde voor boer, buur en omgeving.

Het agrarische bedrijf van de toekomst heeft een efficiënte, duurzame en dierenwelzijn-vriendelijke bedrijfsvoering en draagt bij aan een mooi landschap. Vanuit het Gelders Plussenbeleid worden daarnaast specifieke voorwaarden gesteld aan uitbreidingen bij grootschalige bedrijven.

Over schaalvergroting van agrarische bedrijven hebben wij een schat aan expertise vergaard. Wij ondersteunen agrarische ondernemers bij het ontwerpen van een nieuwe stal en een erfinrichtingsplan met kwaliteit waarbij wij tevens adviseren over de ter plekke geldende specifieke bepalingen.