Erven

Boerenerven zijn de schakels in het landschap. Onze ervenconsulent helpt initiatiefnemers en gemeenten bij te dragen aan een goede ruimtelijke kwaliteit en ondersteunt bij nieuwe plannen voor het erf.

Erven veranderen in hoog tempo. Schuren staan leeg en worden gesloopt. Boeren die hun exploitatie continueren, hebben behoefte aan moderne bedrijfsbebouwing. Op andere plekken is sprake van vrijkomende agrarische bebouwing en verandert het erf van functie, naar bijvoorbeeld wonen, werken, recreatie of zorg. Al deze ontwikkelingen beïnvloeden de beleving van het landschap, maar bieden ook kansen om de ruimtelijke kwaliteit te versterken.

Wij hebben de functie van ervenconsulent ingesteld om gemeenten, particuliere initiatiefnemers en hun adviseurs bij te staan bij transformaties van erven. Onze ervenconsulent adviseert over ruimtelijke kwaliteit op het erf, is onafhankelijk, inspireert, stimuleert en helpt mensen op weg. Een steeds groter accent komt daarbij te liggen op het landschap als geheel. Ook kunnen gemeenten burgers die een initiatief hebben om een verandering aan te brengen aan hun erf, gebruik laten maken van onze ervenconsulent.