Wederopbouw

De architectuur en stedenbouw uit de ‘wederopbouwjaren’ (1940-1965) staan volop in de belangstelling. De waardering van dit erfgoed is de laatste jaren sterk gegroeid en we beseffen steeds meer dat ook naoorlogse gebouwen en (woon)wijken een belangrijk onderdeel vormen van de identiteit van onze leefomgeving.

Het Rijk heeft inmiddels 200 topmonumenten uit de Wederopbouwperiode de status van beschermd rijksmonument verleend. Daarnaast zijn veel gemeenten gestart met het in kaart brengen van cultuurhistorisch waardevol erfgoed. Onbekendheid met de kwaliteit van het naoorlogse bouwen maakt plaats voor aandacht, zorgvuldigheid en herwaardering. Dit is een belangrijke basis voor ruimtelijke doorontwikkeling.

Wij voorzien gemeenten in de behoefte aan kennis- en visieontwikkeling op de naoorlogse architectuur en stedenbouw. Wij maken quick scans van het waardevolle erfgoed uit deze periode en stellen redengevende beschrijvingen op ten behoeve van plaatsing op gemeentelijke monumentenlijsten. Voor de borging van grotere ensembles denken we mee over passend beleid. Daarmee bieden we onszelf de mogelijkheid om ook in de toekomst van dit erfgoed te genieten.

 

Lichtenvoorde Varsseveldseweg 47 (7)
Lichtenvoorde
Zelhem 1955 School
School Zelhem
RK Kerk doornenburg
RK Kerk Doornenburg
Watertoren Leur
Watertoren Leur
Wijchen Passedwarsstraat
Wijchen