Verduurzaming monumenten

Op het gebied van energiezuinigheid en comfort valt er bij monumenten vaak het nodige te verbeteren. Gelukkig is dit meestal ook mogelijk!
Een monument is echter anders dan een nieuwbouwwoning en vraagt om een specifieke behandeling. Het gebouw heeft tijdenlang een eigen vocht- en temperatuurhuishouding gehad. Wanneer we opeens de bouwfysische eigenschappen veranderen, kan dit nare gevolgen hebben, zoals vochtproblemen, schimmelvorming en houtrot.
Ook moet rekening worden gehouden met de monumentale waarden van het pand. Niet in ieder historisch raam kan zomaar isolerende beglazing worden geplaatst bijvoorbeeld. En de aanwezigheid van een mooie lambrisering betekent soms dat er een creatieve oplossing moet worden gezocht voor het aanbrengen van wandisolatie. Kortom: monumenten vragen om maatwerk, niet om standaardoplossingen.

Energiescans
Wij helpen eigenaren, gebruikers en gemeenten heel concreet bij het zoeken naar een goede balans tussen de wensen en eisen op het gebied van comfort en energiezuinigheid en het behoud van monumentale waarden. Dit doen wij bijvoorbeeld door middel van het uitvoeren van energiescans, die wij in samenwerking met Huis en Erfgoed Collectief, specifiek hebben ontwikkeld voor monumenten. In onze energiescans wordt op een heldere en begrijpelijke manier zichtbaar gemaakt welke maatregelen bij een specifiek monument geschikt zijn en wat deze maatregelen opleveren ten aanzien van energiezuinigheid. Eventueel kunnen ook de kosten en terugverdientijden van de ingrepen worden doorgerekend. Uniek aan onze methode is de interdisciplinaire werkwijze, waarin duurzaamheid, bouwfysica en cultuurhistorie samen opgaan.

Warmtebeeldfotografie
Wij maken in ons werk gebruik van een warmtebeeldcamera, omdat dit voor eigenaren en gebruikers op zeer begrijpelijke wijze inzichtelijk maakt op welke plekken hun gebouw te verbeteren valt. 
Ook bij informeel vooroverleg in het kader van een omgevingsvergunningaanvraag, kunnen wij, wanneer u dit wenst, warmtebeeldfotografie toepassen.

Vraagbaak
Gelders Genootschap wil graag een vraagbaak zijn voor gemeenten en andere instanties die aan de slag willen met verduurzaming van erfgoed. Of het nu gaat om het ontwikkelen van beleid, het opzetten van een consulentschap of het overdragen van kennis aan eigenaren of gebruikers: wij denken graag met u mee!