Redengevende beschrijvingen

De monumentale waarden van een pand worden opgeschreven in een redengevende omschrijving. Het document vormt de basis voor de bescherming van het monument en bestaat uit de volgende onderdelen: een korte inleiding met daarin de situering en historie van het pand; de omschrijving van het exterieur en het interieur; en de waardering waarin wordt uiteengezet welke architectuurhistorische, stedenbouwkundige en algemeen historische waarden het pand bezit.

 

 

 

Geen projecten gevonden