Inventarisaties

Inventarisaties vergroten de kennis van erfgoed

Om het waardevolle erfgoed binnen een gemeente in beeld te brengen voeren wij inventarisaties uit. Dit varieert van een gebiedsdekkende inventarisatie naar alle soorten erfgoed tot een onderzoek naar erfgoed uit een specifieke periode, bijvoorbeeld de wederopbouwperiode. Ook kan het gaan om een onderzoek naar een specifiek woonhuis of landschappelijk element.

Een inventarisatie vormt een goede basis voor het opstellen of uitbreiden van de gemeentelijke monumentenlijst. Een quick scan wederopbouw geeft een mooi overzicht van het binnen de gemeente aanwezige erfgoed uit die periode en kan als input dienen voor beleid.