Erfgoedcommissies

Wij hechten veel belang aan maatwerk, persoonlijke betrokkenheid, openheid en transparantie in het proces.

Om burgemeester en wethouders deskundig en onafhankelijk te adviseren hoe om te gaan met erfgoed heeft iedere gemeente een Monumentencommissie, Erfgoedcommissie of Commissie Cultuurhistorie. Soms maakt de monumentencommissie deel uit van een bredere Commissie Ruimtelijke Kwaliteit. Deze commissies adviseren in ieder geval over de omgevingsplannen voor monumenten. Daarnaast adviseren de meeste commissies ook over het bredere erfgoedbeleid, zoals de borging van cultuurhistorie in bestemmingsplannen en de aanwijzing van gemeentelijke monumenten.

Wij leveren al decennialang voor een vijftigtal gemeenten in Gelderland en Noord-Limburg deskundigen die deelnemen aan de gemeentelijke commissies. Dat doen we voor heel diverse disciplines zoals monumentenzorg, landschap, restauratie of architectuurgeschiedenis. Voor sommige gemeenten verzorgen wij de gehele monumentencommissie.

We werken daarbij nauw samen met welstand en ruimtelijke kwaliteit. Onze aanpak is proactief en oplossingsgericht: we zoeken altijd hoe gewenste nieuwe ontwikkelingen en het behoud van het erfgoed kunnen samengaan.