Erfgoedbeleid

We vinden het van belang dat bewoners en belangenverenigingen nauw worden betrokken bij het opstellen van erfgoedbeleid.

Door middel van erfgoedbeleid formuleert de gemeente welke ambities ze heeft op het gebied van erfgoed en hoe ze die wil verwezenlijken. Meestal wordt dit gedaan in de vorm van een Erfgoednota. Voor een groot aantal gemeenten hebben wij zo’n nota opgesteld of eraan bijgedragen. Dat gaat van het leveren van inhoudelijke input tot het opstellen van de complete nota, inclusief publieksparticipatie en het voorbereiden van de besluitvorming.

In de nieuwe Omgevingswet is bepaald dat gemeenten een omgevingsvisie opstellen. Hoewel er voor de omgevingsvisie geen verplichte vorm is, kan een goede omgevingsvisie niet zonder aandacht voor erfgoed en ruimtelijke kwaliteit. Wij kunnen gemeenten helpen om het erfgoed een goede plaats in de omgevingsvisie te geven.