Bouwhistorisch onderzoek

Bouwhistorisch Onderzoek

In de vormen, constructies en materialen van historische bouwwerken liggen onvervangbare informatie en waarden opgesloten. We ondersteunen eigenaren, gebruikers en gemeenten bij het beheren van dit bijzondere archief.

Om historische waarden goed mee te kunnen wegen bij besluiten over ingrepen aan historische gebouwen of structuren, is in sommige gevallen een bouwhistorisch onderzoek nodig. Bouwhistorisch onderzoek geeft inzicht in de bouw- en gebruiksgeschiedenis. Daarnaast geeft een bouwhistorisch onderzoek meestal een beeld van de waarden van de verschillende onderdelen van een bouwwerk of structuur ten opzichte van elkaar.

Wij voeren objectgericht bouwhistorisch onderzoek uit voor particulieren, vastgoedbeherende instanties en overheidsinstellingen. Eigenaren en architecten kunnen de onderzoeksresultaten als uitgangspunt gebruiken voor een verantwoorde verbouwing of restauratie. Overheidsdiensten kunnen ze gebruiken als toetsingskader voor de omgevingsvergunning. Per opgave wordt samen met de opdrachtgever de gewenste diepgang van het onderzoek bepaald.

Naast objectgericht onderzoek, doen wij ook grootschaliger bouwhistorisch onderzoek. Wij hebben kennis in huis op het gebied van bouwhistorische inventarisaties, waarden- en verwachtingskaarten en de koppeling hiervan met wet- en regelgeving. Hiermee kunnen wij gemeenten adviseren over de borging van bouwhistorische waarden in het ruimtelijk beleid.