Bestemmingsplannen en cultuurhistorie

Erfgoed beleven is onze missie. Dat begint met een goede borging in het gemeentelijke beleid.

Het borgen van cultuurhistorie in de ruimtelijke ordening is een belangrijke pijler van de Modernisering Monumentenzorg. Sinds 1 januari 2012 zijn gemeenten verplicht om cultuurhistorische waarden nadrukkelijk af te wegen bij het vaststellen van ruimtelijk beleid. Dat blijkt in de praktijk vaak nog niet zo eenvoudig.

Wij helpen gemeenten bij het vertalen van cultuurhistorische inventarisaties naar concreet ruimtelijk beleid. Dat kan in de vorm van structuurvisies en bestemmingsplannen ofwel omgevingsvisies en omgevingsplannen, maar ook met documenten en kaarten die bedoeld zijn om te informeren en te inspireren. Voor gemeenten die hun plannen in ontwerp reeds gereed hebben verzorgen wij een onafhankelijke check op een juiste inbedding van cultuurhistorische waarden.