Beschermde dorps- en stadsgezichten

Gebieden met karakter wil je koesteren. Steeds meer gemeenten nemen daarom in hun erfgoedverordening de mogelijkheid op om een beschermd stads- of dorpsgezicht aan te wijzen. Wij ondersteunen gemeenten daarbij.

Beschermde stads- en dorpsgezichten zijn vaak te vinden in oude binnensteden of historische dorpskernen, maar het kan ook gaan om een fraai ontworpen arbeiderswijk, middenstandsbuurt of villapark. Nederland kent ruim 400 van rijkswege beschermde gezichten. Gemeenten kunnen zelf in hun erfgoedverordening de mogelijkheid opnemen een gebied als beschermd stads- of dorpsgezicht aan te wijzen. Naast specifiek beleid voor stads- en dorpsgezichten is het ook mogelijk om waardevolle landschappen cultuurhistorisch te beschermen.

Ook onder de Omgevingswet blijft het voor gemeenten mogelijk om beschermde gezichten aan te wijzen. Wij ondersteunen gemeenten en Rijk met het opstellen van een toelichting op nieuwe aanwijzingen en met de actualisatie en nadere typering van al bestaande beschermde dorps- en stadsgezichten. Ook kunnen wij beeldkwaliteitsplannen opstellen voor een goede omgang met waardevolle gebieden.