Erfgoed

Erfgoed verschaft ons identiteit. We hebben het van onze (voor)ouders gekregen en we willen het graag behouden en doorgeven aan toekomstige generaties.

De maatschappij is in de loop der jaren anders tegen erfgoed gaan aankijken. Ging het vroeger alleen om het behoud van uitzonderlijke historische gebouwen, tegenwoordig waarderen we juist ook de karakteristiek van het meer alledaagse. De meeste monumenten staan er redelijk tot goed bij. De focus verschuift daarom meer naar beheer en gebruik. Zo is er volop aandacht voor herbestemming. Duurzaamheid van monumentale gebouwen is ook een steeds belangrijker thema.

Daarnaast is het steeds vanzelfsprekender om bij gebiedsontwikkelingen rekening te houden met erfgoed. Omdat de invoering van de Omgevingswet zal leiden tot een meer ontwikkelingsgerichte manier van werken, wordt dat nog belangrijker. We zien dat steeds meer mensen een grote betrokkenheid bij erfgoed ervaren.

Al bijna 100 jaar adviseren wij over erfgoed, in de eerste plaats in Gelderland, maar sinds een aantal jaren ook in Noord-Limburg en soms ook elders in het land. Regelmatig doen we ook opdrachten voor de provincie en de rijksoverheid. Maatschappelijke ontwikkelingen en veranderingen in wetgeving volgen we op de voet. Zo kunnen we inspelen op trends en actuele ontwikkelingen in ons vakgebied. Graag delen we onze kennis en ervaring met eigenaren, overheden en iedereen die betrokken is bij het erfgoed in onze omgeving.