Windturbines (windmolens)

Hoe kan een gemeente of regio in hun zorg voor de kwaliteit van de fysieke leefomgeving zowel windturbines ambiëren als hun waardevolle landschappen beschermen?

Een gemeente of regio die energieneutraal wil worden, zal alles uit de kast moeten halen: energiebesparing, nieuwe technologieën, allerlei vormen van hernieuwbare energiebronnen accommoderen maar vooral ook windturbines willen plaatsen omdat de energieopbrengst van windturbines nou eenmaal nodig kan zijn om de doelstelling te halen.

De nieuwste generatie windturbines, met een tiphoogte van meer dan 150 meter hoogte, is landschap overstijgend. Daardoor is de ruimtelijke impact van windturbines groot terwijl Nederland ook veel waardevolle landschappen heeft die we met elkaar willen behouden en versterken. Bij de ontwikkeling van windturbines zal ook aandacht geschonken moeten worden aan het landschap overstijgend karakter en de mogelijke (negatieve) effecten hiervan op het landschap.

Wij helpen gemeenten en regio’s hoe om te gaan met dit vraagstuk. Door samen met bewoners en gebruikers naar hun leefomgeving te kijken en oplossingen te zoeken kan draagvlak worden gecreëerd. Wij gaan uit van een ontwerpbenadering, enerzijds hoe gewerkt moet worden aan windturbines in een nieuw energielandschap en anderzijds het behouden en versterken van de waardevolle landschappen, daar waar de windturbines het waardevolle landschapsbeeld aantasten.