Klimaatadaptatie

Klimaatadaptatie is een ontwerpopgave. Te vaak worden er technische maatregelen achteraf genomen terwijl het vooraf klimaatbestendig inrichten van de openbare ruimte in vele opzichten aantrekkelijker is.

Klimaatverandering heeft directe gevolgen voor het woon- en leefklimaat van onze steden en dorpen. Wateroverstroming, extreme neerslag, hitte en droogte: het bezorgt de gemeenschap veel schade, overlast en ongemakken. Wij ondersteunen partijen bij het nadenken over op welke wijze we onze steden en dorpen klimaatbestendig kunnen maken en wel op zo’n manier dat veiligheid, leefbaarheid en ruimtelijke kwaliteit worden versterkt.

Wij vinden het heel belangrijk dat er klimaatbestendig wordt ontworpen bij (her)inrichting van de openbare ruimte of bij het opstellen van een stedenbouwkundig plan. Met name groen-blauwe maatregelen in de openbare ruimte zorgen ervoor dat de leefomgeving niet alleen klimaatbestendig maar ook aantrekkelijk wordt vormgegeven.