Duurzame monumentenzorg

Een monument is van nature een duurzaam gebouw. Het staat er immers al jaren of zelfs eeuwen en heeft daarom wat betreft materialen en bruikbaarheid inmiddels zijn duurzaamheid bewezen. Op het gebied van energiezuinigheid en comfort valt er vaak echter het nodige te verbeteren. Gelukkig is dit meestal ook mogelijk.

Een monument is anders dan een nieuwbouwwoning en vraagt om een specifieke behandeling. Het gebouw heeft tijdenlang een eigen vocht- en temperatuurhuishouding gehad. Wanneer we opeens de bouwfysische eigenschappen veranderen, kan dit nare gevolgen hebben, zoals vochtproblemen, schimmelvorming en houtrot.

Ook moet rekening worden gehouden met de monumentale waarden van het pand. Niet in ieder historisch raam kan zomaar isolerende beglazing worden geplaatst bijvoorbeeld. En de aanwezigheid van een mooie lambrisering betekent soms dat er een creatieve oplossing moet worden gezocht voor het aanbrengen van wandisolatie. Kortom: monumenten vragen om maatwerk, niet om standaardoplossingen.

Wij helpen eigenaren, gebruikers en gemeenten bij het zoeken naar een goede balans tussen de wensen en eisen op het gebied van comfort en energiezuinigheid en het behoud van monumentale waarden. Een hulpmiddel dat wij hiervoor, in samenwerking met Huis en Erfgoed Collectief, hebben ontwikkeld is de Dynamische Waardestelling Duurzaamheid, kortweg DWS+d. Hiermee wordt op een heldere en begrijpelijke manier zichtbaar gemaakt welke maatregelen bij een specifiek monument geschikt zijn en wat deze maatregelen opleveren ten aanzien van energiezuinigheid. Eventueel kunnen ook de kosten van de ingrepen worden doorgerekend. Uniek aan onze methode is de interdisciplinaire werkwijze, waarin duurzaamheid, bouwfysica en cultuurhistorie samen opgaan.

Bij de DWS+d maken wij gebruik van warmtebeeldfotografie, omdat dit voor eigenaren en gebruikers op zeer begrijpelijke wijze inzichtelijk maakt op welke plekken hun gebouw te verbeteren valt.

Ook bij informeel vooroverleg in het kader van een omgevingsvergunningaanvraag, kunnen wij, wanneer u dit wenst, gebruik maken van warmtebeeldfotografie.