De Duurzaamheidsconsulent

Het veranderende klimaat gaat ons allemaal aan. Op alle niveaus worden er maatregelen genomen om de klimaatverandering tegen te gaan of te verminderen. Particulieren, corporaties en ondernemers verdiepen zich in de mogelijkheden tot verduurzamen van hun gebouwen en overheden hebben zich tot doel  gesteld om in de nabije toekomst energieneutraal te zijn en nemen maatregelen tegen bijvoorbeeld hittestress en wateroverlast. Deze doelen maar ook de particuliere initiatieven hebben grote invloed op de omgeving om ons heen. De energietransitie zal ons landschap veranderen, zowel in het stedelijk als in het landelijk gebied. Voor verduurzaming van de leefomgeving mét ruimtelijke kwaliteit ,hebben wij de duurzaamheidsconsulent in het leven geroepen.

De duurzaamheidsconsulent kan u als  gemeente, particuliere initiatiefnemer, corporatie of ondernemer ondersteunen op het gebied van duurzaamheid, energie en klimaatadaptatie. Het consulentschap wordt gevormd door een team van mensen met uiteenlopende expertise op het gebied van duurzaamheid, gecombineerd met architectuur, erfgoed, landschapsarchitectuur en stedenbouwkunde. Of het nu gaat om duurzaamheidsmaatregelen voor al dan niet monumentale gebouwen, het landschappelijk inpassen van zonnevelden,  het herinrichten van de openbare ruimte ten behoeve van klimaatadaptatie of het verankeren van de gemeentelijke duurzaamheidsambitie in het beleid; Gelders Genootschap kan u hierbij ondersteunen.  

Mocht u vragen hebben, of wilt u meer informatie over de consulent en wat wij voor u kunnen doen, dan kunt u terecht bij de coördinator Heidy Bos via consulentduurzaamheid@geldersgenootschap.nl of 026-4421742.

20170928_121521