Energietransitie

De energietransitie zal ons landschap veranderen, zowel in het stedelijk als in het landelijk gebied. De vraag die ons bezig houdt is hoe je dit op een zorgvuldige manier, met ruimtelijke kwaliteit, kan doen.

Of het nu gaat om duurzaamheidsmaatregelen aan of op de woningen of herinrichtingsprojecten in de openbare ruimte die nodig zijn om de stad klimaatbestendig te maken: het maakt voor het stadsbeeld veel uit hoe je dit vormgeeft. Elke gemeente krijgt ermee te maken. Duurzaamheid wordt immers een steeds belangrijker thema. Wordt het een technische ingreep of wordt er daarnaast ook gestreefd naar ruimtelijke kwaliteit en hoe speelt esthetiek een rol? Ruimtelijke ingrepen ten behoeve van de energietransitie maken deel uit van een ontwerpopgave waarbij wij gemeenten en regio’s adviseren ten aanzien van duurzaamheid met behoud van ruimtelijke kwaliteit.

In het landelijke gebied zal door de energietransitie het landschap nog ingrijpender veranderen. Immers, het accommoderen van hernieuwbare energiebronnen zoals windturbines en zonneparken vraagt veel ruimte en de ruimtelijke impact op het landschap is groot.

Wij adviseren gemeenten en regio’s bij het maken van keuzes: Welke ontwerpstrategie is wenselijk? Waar wil je iets wel en waar niet? Pas je het zorgvuldig in het landschap of transformeer je het landschap tot een nieuw energielandschap met ruimtelijke kwaliteiten?