Welstand en ruimtelijke kwaliteit

Identiteitsvolle gemeenten vormen een aantrekkelijke plek om te wonen, te werken en te recreëren.

Ruimtelijke kwaliteit en herkenbare identiteit dragen bij aan de vitaliteit van een gemeente. In onze advisering kijken wij naar de samenhang tussen de stedenbouwkundige en landschappelijke structuren, de relatie met de cultuurhistorische gegevenheden en de architectuur.

De welstandstoetsing van bouwplannen in het kader van een omgevingsvergunning vormt daarin al sinds jaar en dag een vaste basis, waarbij bouwplannen door ons worden getoetst aan de ter plekke geldende welstandscriteria. Onze advisering vindt plaats op onafhankelijke, openbare en probleemoplossende wijze en kan een veelheid aan vormen aannemen, zoals een stadsbouwmeester, een commissie ruimtelijke kwaliteit of een kwaliteitsteam. Naar Commissies.