Second opinions

Bij een bezwaar- of beroepsprocedure kan het nodig zijn dat een onafhankelijk advies wordt gevraagd aan een andere partij dan de eigen adviseur. In dat geval is sprake van zgn. ‘second opinions’.

Gelders Genootschap verzorgt second opinion adviezen op verzoek van gemeenten en particulieren buiten onze eigen adviesregio.

Dat geldt zowel voor aanvragen omgevingsvergunning vanuit welstands- en/of monumenten, als voor overige ruimtelijke opgaven vanuit stedenbouw of landschap. Een commissie met deskundige adviseurs toetst in dat geval het plan onafhankelijk en objectief aan het daarvoor geldende gemeentelijke beleid.

Een second opinion is daarmee geen contra-expertise of tegenadvies, met vooraf de opzet om de argumenten in het advies van de reguliere welstands-/monumentencommissie te weerleggen. Verder stellen we als voorwaarde dat elders over het betreffende plan niet eerder een second opinion is uitgebracht.