Geïntegreerde advisering

Wij verzorgen voor onze gemeenten de integrale advisering ruimtelijke kwaliteit. Dat betekent dat de advisering van welstand en monumenten gezamenlijk gebeurt en in één advies wordt verwoord.

Integrale advisering heeft als voordeel dat een plan niet apart én naar de welstands- én naar de monumentencommissie hoeft. De behandeling van het plan gaat in één keer. Geïntegreerde advisering is daarmee sneller, biedt een hogere kwaliteit. en duidelijker oplossingsrichting voor de initiatiefmener en de gemeente.

Welstand gaat over de vraag of een gebouw of groter nieuwbouwproject goed ontworpen is en past binnen zijn omgeving. Monumentenzorg is ervoor om waardevolle historische gebouwen en gebieden een goede toekomst te geven. Beide gaan over de kwaliteit van onze omgeving.

Ook de impact van een plan voor het landschap of stedenbouw kan worden meegenomen in integrale advisering. Op die manier kan een gedegen advies gegeven worden, waarin alle aspecten van omgevingskwaliteit aan de orde komen. Onze inbreng komt het best tot zijn recht als we al vroeg in het planproces worden betrokken en gezamenlijk kansen en knelpunten kunnen signaleren.