Bouwplanadvisering

Wij verzorgen de bouwplanadvisering voor meer dan 50 gemeenten in Gelderland , Noord-Limburg en Noord Brabant.  Kwaliteit, deskundigheid en onafhankelijkheid zijn daarbij onze graadmeter.

Voor de bij ons aangesloten gemeenten verzorgen wij de toetsing van bouwplannen in het kader van een omgevingsvergunning en in de desbetreffende gemeente specifiek geldende beleid. De kwaliteit van de leefomgeving staat daarbij centraal. Afhankelijk van de wensen van de gemeente adviseren we vanuit een commissie ruimtelijke kwaliteit, een kwaliteitsteam of wordt een stadsbouwmeester ingezet. Steeds vaker werken we in overleg met gemeenten met geïntegreerde advisering, dat wil zeggen dat toetsing inzake welstand en monumentenzorg tegelijkertijd wordt opgepakt. Desgevraagd verzorgen wij ook second opinions voor gemeenten en particulieren buiten onze adviesregio.