Rijk

Wij participeren en adviseren met name op het gebied van erfgoed in een aantal vanuit het Rijk geëntameerde projecten. Het Rijk kiest op zulke momenten voor onze deskundigheid en ervaring vanwege de korte afstand tot de gemeente en onze gebiedskennis.