Organisaties

In Gelderland zijn tal van organisaties die zich bezighouden met de omgeving. Terreinbeheerders als Natuurmonumenten, Geldersch Landschap en Kasteelen, en Staatsbosbeheer die zich inzetten voor de bescherming en het behoud van erfgoed, natuurwaarden en cultuurlandschap.

Zo ook Gelders Particulier Grondbezit, waarin vele particuliere landgoedeigenaren zijn verenigd. Gelders Genootschap ondersteunt deze partijen met specialistische kennis rondom omgevingskwaliteit en ruimtelijke ordeningsvraagstukken.