Initiatiefnemers

Veel mensen krijgen persoonlijk of langs professionele weg te maken met kwaliteitsopgaven. Bouw vindt plaats in de omgeving – of dat nu in het kader van een monumentale herbestemming of de uitbreiding van een bedrijfspand is – en veel gemeenten hebben ambities met betrekking tot de omgeving.

Gelders Genootschap helpt bij het verbinden van belangen van initiatiefnemer en de samenleving en omgeving waarin de bouwactiviteit plaatsvindt.