Initiatiefnemers

Veel mensen krijgen persoonlijk of langs professionele weg te maken met kwaliteitsopgaven. Bouw vindt plaats in de omgeving – of dat nu in het kader van een monumentale herbestemming of de uitbreiding van een bedrijfspand is – en veel gemeenten hebben ambities met betrekking tot de omgeving.

Gelders Genootschap helpt bij het verbinden van belangen van initiatiefnemer en de samenleving en omgeving waarin de bouwactiviteit plaatsvindt.

Haalbaarheidsstudies

Haalbaarheidsstudies

Kastelen in Gelderland

Bekijk Project

Landgoederenlandschap langs IJssel en Berkel

Bekijk Project

Gelders Arcadië

Bekijk Project

Herbestemming van het Arsenaal in Doesburg

Bekijk Project