Gemeenten

Bijna 100 jaar adviseren wij gemeenten op het gebied van ruimte en erfgoed. Onze deskundigen op het gebied van architectuur, stedenbouw, erfgpoed en landschapsarchitectuur adviseren dagelijks.

Samen met de aangesloten gemeenten bereiden we ons voor op de veranderingen die de Omgevingswet met zich meebrengt. In nauwe samenhang met de Omgevingswet zijn nog twee andere wetten van belang. De Erfgoedwet uit 2016 en de Wet Kwaliteitsborging, welke onlangs door de 2e Kamer is aangenomen.

Het vinden van een balans tussen de andere overheid en de zorg voor een goede omgevings- kwaliteit is een ingrijpende opgave waar veel gemeenten voor staan. Dat betekent enerzijds dat gemeenten samen met de overige partijen gaan zorgdragen voor het behoud van cultureel erfgoed en anderzijds dat zij erop aansturen dat nieuwe activiteiten bijdragen aan een goede omgevingskwaliteit. Wij helpen aangesloten gemeenten deze kansen te verzilveren.

Wat wij doen