Afbeelding: Erwin Zijlstra Berno Strootman

Op naar de volgende 100 jaar: Berno Strootman

Als we kansen nú grijpen en de maatschappelijke vraagstukken waarvoor Nederland staat in samenhang aanpakken, dan ziet Berno Strootman de toekomst optimistisch tegemoet. De Rijksadviseur voor de Fysieke Leefomgeving loodste de feestgangers snel door de hoofdthema’s van Panorama Nederland, het positieve toekomstperspectief dat hij samen met zijn twee collega-Rijksadviseurs maakte.

‘Water verbindt ons’ is het antwoord op de eerste opgave. We kunnen de Nederlandse delta veilig houden en tegelijkertijd de omgevingskwaliteit verbeteren.

Opgave twee: op naar ‘Rijk boerenland’, door de landbouw weer in evenwicht te brengen met het landschap en de maatschappij. De derde opgave heet ‘Meer tijd voor elkaar’ en draait om anders omgaan met stedelijke ontwikkeling en mobiliteit. Minder reizen dus, dichter bij elkaar wonen en werken en de meeste nieuwbouw juist plaatsen in gebied dat al bebouwd is.

De laatste opgave is ‘Nieuwe energie’: uitzoomen voor het grotere plaatje van de energietransitie. Het College van Rijksadviseurs ziet een mix aan oplossingen voor zich: minder energieverbruik, focus op hernieuwbare energie waarbij zon zo min mogelijk in het landschap wordt opgewerkt, maar liever op daken. Om juist de ruimtelijke kwaliteit overeind te houden bepleitte Strootman: “Vorm Regionale Energie Strategieën die de regio’s nu maken om tot Regionale Omgevingsagenda’s.” Zijn allerbelangrijkste boodschap: “We moeten hard aan het werk!”