Link: 2273

Rivierengebied

-26 september 2019– Rivierengebied
Het landschap van het rivierengebied wordt bepaald door waterlopen en infrastructuur van oost naar west, dwars daar doorheen ligt de Nieuw Hollandse Waterlinie. In de toekomst wellicht Werelderfgoed. Het is een regio die volop in ontwikkeling is en ook te maken heeft met opgaven zoals klimaatadaptatie, energietransitie en dijkversterking. Hoe krijgt dat zijn plek in het cultuurhistorisch waardevolle landschap? We nemen u graag mee, dwars door het rivierengebied, langs herbestemde forten en nieuwe architectuur en gaan met elkaar in gesprek over de nieuwe opgaven in dit bijzondere gebied.
AANMELDEN


Programma

09.00 uur:                   ontvangst met koffie+koek (Genieloods Werk aan het Spoel Culemborg, Goilberdingerdijk 40a Culemborg)
09.30 uur:                   presentatie door Sander Booms (gemeente Culemborg) over transformatie, de UNESCO nominatie en ruimtelijke opgaven in het gebied.
10.00 uur:                   rondleiding over Werk aan het Spoel
10.30 uur:                   korte wandeling door uitwaarden naar Fort Everdingen
11.00 uur:                   Fort Everdingen, Toelichting en rondleiding door Kees van der Velden (landschapsarchitect Provincie Gelderland) over herbestemming fort en ruimtelijke ontwikkelingen.
12.00 uur:                   Busrit over Diefdijk naar fort Asperen
12.30 uur:                   rondleiding fort Asperen
13.15 uur:                   lunch (de Taveerne fort Asperen)
14:00 uur:                   busrit naar Zaltbommel
14.30 uur:                   excursie stadswallen, rondleiding Mieke Sanders (beleidsmedewerker monumenten gemeente Zaltbommel)
15.15 uur:                   excursie woonwijk op voormalige scheepswerf, rondleiding/toelichting John Hendriks (projectleider Buitenstad, gemeente Zaltbommel)
16.00  uur:                  borrel en afsluiting bij De Stadskwekerij Zaltbommel
17.00 uur:                   bus terug naar Culemborg (17:30)