Afbeelding: netterden klein Rob Dammers

De ontwikkeling van het landelijk gebied

AANMELDEN

- 21 maart 2019 - Achterhoek en Liemers
We gaan de boer op om te zien wat ontwikkelingen als ruilverkaveling, modernisering in de landbouw en toenemend toerisme heeft betekend voor het landelijk gebied. We kijken zeker ook vooruit. Hoe blijven oude landgoederen bij de tijd en wat gaat de energietransitie met windmolens en zonnevelden betekenen voor ons landschap?

Programma in vogelvlucht

 Bezoek landgoed Hackfort in Vorden - koffie met gebak
Hackfort was eeuwenlang in bezit van één adellijke familie en werd door de laatste baron conservatief beheerd. Hij bepaalde dat het landgoed met alle landerijen en boerderijen één geheel moest blijven. Sinds 1981 is Natuurmonumenten aan zet om het landgoed toekomstbestendig te maken, zonder verlies van cultuurhistorische en ecologische waarden. Hoe doe je zoiets?

Rondleiding kaasboerderij Weenink – lunchen bij de kaasboer
Kaasboerderij Weenink melkt vee met de robot, maar doet nog véél meer. De familie leidt ons rond op hun bedrijf en vertelt over alle activiteiten en hun toekomstplannen.

Bezoek Het Noasman – ruilverkaveling van toen bekijken
Nu een landgoed, ooit een ruilverkavelingsboerderij in het ruilverkavelingsgebied Beltrum I. Hier werd in de wederopbouwperiode voor de eerste ruilverkaveling een landschapsplan opgesteld. Wat zien we daarvan terug en hoe heeft dit gebied zich ontwikkeld?

Wijnboerderij Montferland - afsluitende (streekeigen) borrel
Het landschap rondom wijnboerderij Montferland verandert snel. Er zijn plannen voor een derde windmolenpark in de omgeving en schuren op het erf maken plaats voor zonnepanelen. Wat betekent de energietransitie voor het landschap?

Praktisch
Verzamelen: 9.00 uur bij het Gelders Genootschap, Zijpendaalseweg 46 in Arnhem – met de bus richting Achterhoek en Liemers - rond 17.00 uur weer terug bij het Gelders Genootschap.
Er is een beperkt aantal plaatsen voor deze excursie, dus meld je snel aan!

AANMELDEN

Foto: Rob Dammers