Afbeelding: Nadya Aboyaakoub

Nadya Aboyaakoub, wethouder van Nijkerk

5 november 2019

“Ruimtelijke en sociale ontwikkelingen graag verbinden”

Nadya Aboyaakoub is nog niet zó lang bestuurslid van het Gelders Genootschap, maar heeft er al wel een aantal bestuursvergaderingen op zitten. Ze zet zich met enthousiasme in voor wat in overheidsjargon het ‘fysieke domein’ heet. “Als wethouder in Nijkerk heb ik onder meer een deel van het sociaal domein en sport in portefeuille. Daar is deze periode kunst, cultuur en erfgoed en de openbare ruimte bijgekomen. Een verrijking. Openbare ruimte en sociale ontwikkelingen kunnen elkaar versterken.”

‘Schoonheid van stad en land’ zoek je al snel in gebouwen en landschappen, maar Nadya Aboyaakoub focust ook graag op de openbare ruimte. Hoe die is ingericht heeft een enorme impact op hoe wij ons voelen.

Is die ruimte aantrekkelijk gemaakt voor mensen om elkaar te ontmoeten? Is er kunst die jou ook aanspreekt? Is het er netjes en schoon? Allemaal van invloed op je welzijn, is de overtuiging van de wethouder. “Laten we vooral de gebruikers van die openbare ruimte betrekken bij de zoektocht naar schoonheid van stad en land”, is haar pleidooi. “De openbare ruimte is van ons allemaal. Wat vinden inwoners belangrijk?”

Tijdgeest pakken
Aboyaakoub maakt graag de brug naar de toekomst. “Ik wil de geschiedenis, monumenten en erfgoed koesteren, maar niet alleen in nostalgie blijven hangen. We hebben nu de kans om ook het verhaal van nú te gebruiken voor de inrichting van onze ruimte.
Door slimme inrichting kunnen we er bijvoorbeeld voor zorgen dat mensen meer gaan bewegen en dat helpt om gezond te blijven. En zo zijn er ook mooie voorbeelden van natuurlijk spelen-terreinen of speelplekken die ook gebruikt worden voor bijvoorbeeld bootcamps. “Hoe maken we leukere plekken waar je iets kunt beleven? Maar denk ook aan wat we de komende jaren allemaal moeten gaan doen om onze leefomgeving duurzamer te maken.”
In de gemeente Nijkerk is de wethouder bezig om een eigentijdse integrale beheervisie voor openbare ruimte op te stellen. Er wordt ook gekeken naar wat mensen zelf kunnen bijdragen. “Inwoners hebben misschien niet altijd zin om zelf het groen te onderhouden in de buurt, maar een picknicktafel regelen en zorgen dat die plek netjes blijft, lukt wel. Zo kun je het sociale ook verbinden aan beheer.”

Selfie!
Dat een spontane interventie in de openbare ruimte ook positief kan zijn voor je citymarketing, merkte Nadya Aboyaakoub recent. Eén inwoner schilderde de muur van zijn woning in vrolijk geel. En voilà: daar verschenen tientallen selfies online, gemaakt voor die wand op sociale media. “Dat ontstaat gewoon – heb je ineens een iconische muur in je gemeente. Mooi toch? Je kunt als overheid niet alles organiseren. Nu worden deze foto’s spontaan volop gedeeld. En kennen heel veel jonge mensen ineens onze binnenstad.”