Afbeelding: IMG_1904de boer

Interview Jan de Boer, burgemeester van Buren

16 juli 2019

“Expertise Gelders Genootschap hard nodig in de toekomst”

Zo’n drie jaar geleden bezocht Jan de Boer, burgemeester van Buren, de jaarlijkse kennisdag die het Gelders Genootschap organiseert voor medewerkers en bestuurders van de verenigingsleden. Dat sprak hem zo aan, dat hij twee jaar later graag toetrad tot het bestuur toen er een plek vrijkwam. “Wat een bevlogen mensen en wat een kennis!”, complimenteert hij de experts van het Gelders Genootschap.

Is de Boer anders gaan kijken naar schoonheid sinds zijn nauwere betrokkenheid bij het Gelders Genootschap? Nou nee. “Ik keek altijd al goed om mij heen.” Dat leerde hij onder meer in VOC-stad Hoorn, waar hij opgroeide en waar veel historie is te bewonderen. “Ik keek naar gevels, ik kijk naar gevels en dat blijf ik doen”, lacht de burgemeester.

Liefde voor geschiedenis
Afgelopen jaren maakte De Boer actief werk van zijn grote hobby geschiedenis. Hij dook in het leven van Martin van Buren, die het schopte tot president van de Verenigde Staten in 1837. Van Buren is een nazaat van Cornelis van Buren, die in de 17e eeuw emigreerde vanuit Buren. Het resultaat van alle research legde Jan de Boer vast in een boek.

De liefde voor geschiedenis staat het meegaan met de tijd overigens zéker niet in de weg. Zo waardeert De Boer juist industriepanden die kenmerkend zijn voor een bepaalde bouwtijd en die een nieuwe functie kregen. “In Rotterdam is dat mooi gelukt met de voormalige van Nelle-fabriek en in Zaandam met cacaogebouwen. Ik houd ook erg van moderne gebouwen die spanning oproepen. Waarvan de één zegt: mooi, en de ander juist: spuuglelijk. Dan is de interessante vraag: hoe zullen we daar in de toekomst naar kijken?”

Verleden en toekomst verbinden
Ook in zijn eigen Buren, komen verleden en toekomst bij elkaar. Zo zijn in het stadje de vestingwerken nog grotendeels intact, net als een stadspoort en vele monumentale panden. “Het is mede dankzij advies van het Gelders Genootschap prima gelukt om dit in stand te houden”, constateert De Boer.

“De uitdaging van de komende tijd is hoe wij hier vormgeven aan energietransitie, zonder afbreuk te doen aan het historische karakter van de stad. Je zet hier niet zomaar even laadpalen neer voor elektrisch vervoer. En je legt niet alle daken ‘zo’ even vol met zonnepanelen. Voor dit soort vraagstukken hebben we de expertise van het Gelders Genootschap in de toekomst hard nodig.”

Schoonheid behouden in de toekomst
De Boer is blij met het toekomstgerichte karakter van het jubileumprogramma. “Met zo’n 100-jarig bestaan is de verleiding groot om alleen maar terug te kijken. Maar er gaat juist veel aandacht naar hoe wij er samen voor zorgen dat wij de schoonheid behouden in de toekomst.”